روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

بازديد نماينده سازمان يونسكو از مسير گردشگري قنات زارچ


پروفسور آنگلا كيس نماينده IWA سازمان يونسكو به همراه ميهمانان شركت كننده در كارگاه آموزشي تكامل فناوري و ساير سازه هاي آبي از مسير گردشگري قنات زارچ بازديد كردند. 

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد، اين كارگاه سه روزه در مركز بين المللي قنات و در راستاي ارائه مقالات برگزار گرديد.

پس از اتمام اين كارگاه آموزشي، ميهمانان شركت كننده از بافت تاريخي يزد، مسير گردشگري قنات زارچ در شهر يزد، آسياب وزير، پايگاه قنات زارچ واقع در مدرسه شهاب الدين طراز (محل نمايشگاه فعاليت هاي مرمتي انجام شده بر روي سازه هاي قنات)، پاياب مدرسه شاه كامل، مسجد جامع يزد، موزه آب و در پايان با حضور در شهرستان مهريز از پاياب و قنات حسن آباد و باغ جهاني پهلوان پور بازديد كردند