روابط عمومي منطقه شهرداري يزد

پاكسازي كوچه هفتادويكم خيابان انقلاب و حذف ايستگاه ثابت پسماند

به گزارش روابط عمومي منطقه يك،كوچه هفتاد و يكم خيابان انقلاب توسط واحد خدمات شهري منطقه با همكاري شركت سامانده كوير از وجود پسماند و خاك و نخاله هاي ساختماني پاكسازي شد.


 سعيد پاك سرشت مسئول خدمات منطقه يك ضمن بيان اين مطلب اضافه نمود با تلاشهاي شبانه روزي كارگران زحمتكش شركت مذكور، شاهد حذف ايستگاه ثابت پسماند در آن كوچه شديم كه اين موضوع علاوه بر جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيستي موجب زيبايي چهره شهرمان شده است.

وي در ادامه ضمن تشكر و قدرداني از همكاري شهروندان در حذف ايستگاههاي ثابت پسماند در معابر اصلي مجدداً از شهروندان عزيز تقاضا نمود از انتقال پسماند و خاك و نخاله به معابر اصلي بپرهيزند كه در صورت رعايت اين مهم موجب تحقق يافتن شعار شهر خوب يافتني نيست بلكه ساختني است مي گردد