اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

بانوان بافقي مدال هاي مسابقات تيراندازي با كمان قهرماني كشور را درو كردند

عناوين اول تا سوم مسابقات تيراندازي با كمان قهرماني آزاد كشور به بانوان بافق رسيد.  


مسابقات تيراندازي با كمان آزاد ده گانه آزاد كشور به ميزباني آكادمي تيرگان تهران برگزار شد.

براين اساس در بخش ريكرو مسافت 30 متر بانوان سه بانوي كماندار تيم فلات مركزي بافق اول تا سوم شدند كه براين اساس ريحانه افضلي اول شد، طيبه رحيمي دوم و مبينا فلاح بر سكوي سوم ايستاد.

در مسافت 70 متر نيز سمانه رمضانپور و عاطفه صابر از تيم فلات مركزي بافق هم دوم و سوم شدند.

در پايان از نفرات اول تا سوم اين مسابقات تجليل به عمل آمد