هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت

برتري دو مقاله از دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد در يك كنگره ملي


به گزارش دريافتي از دانشكده مذكور، در اين كنگره كه ۲۸ آبان‌ماه جاري در دانشگاه تهران برگزار شد، مقاله  "تغييرات بهره‌وري نيروي كار و اشتغال در صنايع توليدي ايران" (دكتر محمدعلي فيض‌پور و علي شمس اسفندآبادي) به عنوان مقاله برتر ارائه شفاهي و مقاله "رشد صنعتي و عوامل موثر بر آن در ايران" ا(دكتر محمدعلي فيض‌پور و بهاره بهارلويي) به عنوان يكي از پنج پوستر برتر كنگره معرفي شد و لوح تقدير و تنديس كنگره به مقالات مذكور اختصاص يافت. اين گزارش مي‌افزايد تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از مهمترين دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در سال‌هاي اخير است. از اين رو، مركز تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت طي چهار سال گذشته، كنگره پيشگامان پيشرفت را به منظور بازشناسي مولفه‌هاي الگوي اسلامي ايران پيشرفت برگزار كرده و از كنگره پنجم تاكنون دانشجويان دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري در آن حضور يافته‌اند