در نخستين روز از ليگ واترپلو زير 17 سال كشور صورت گرفت

پيروزي واترپلوييست هاي پيشگاماني بر تيمهاي اصفهان و فارس


تيم واترپلو پيشگامان در نخستين روز از ليگ واترپلو زير 17 سال كشور در تهران تيمهاي هيئت شناي اصفهان و فارس را شكست داد.  

به گزارش روابط عمومي هيئت شنا،شيرجه و واترپلو استان يزد،در نخستين روز از مرحله اول مسابقات ليگ واترپلو زير17 سال كشور در استخر آزادي تهران واترپلوييست هاي پيشگاماني موفق شدند تيم هاي هيئت شناي اصفهان و هيئت شناي فارس را با نتايج 11 بر 8 و 20 بر 11 شكست دهند اما در برابر تيم نوفلاح (ج) بازي را با نتيجه 16 بر 9 واگذار كردند.

پيشگاماني ها امروز با  تيم هاي نوفلاح(ب) و استخر آزادي به رقابت مي پردازند