به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد

پيگيري مناسب سازي پارك كوهستان براي جانبازان و معلولين

رئيس كميسون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد به همراه چند تن از كارشناسان شهرداري از مسيرهاي ويژه تردد معلولين در پارك كوهستان بازديد كردند.


معلولان به دليل ناتواني در حركت بيشتر زمان روز را در خانه سپري مي كنند و همين موضوع باعث رخوت و كسالت آنها مي شود. اين درحالي است كه اگر مسئولان با مناسب سازي معابر و بوستان ها امكان حضورمعلولان را در جامعه فراهم كنند اين قشر به راحتي به زندگي ادامه مي دهند. در اين راستا، رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق كارشناسان شهرداري از مسيرهاي ويژه تردد معلولين در پارك كوهستان بازديد كردند.

سپنتا نيكنام  در اين بازديد با اشاره به مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد جهت مناسب سازي معابر پاركها گفت: در نظر است تا 12آذر ماه روز معلولين، در اين پارك تمام مسيرهاي تردد ويژه معلولين به طور كامل راه اندازي شود و طي سه ماه گذشته بيش از 200ميليون ريال در اين راستا هزينه شده است.

 وي در ادامه از نصب ست هاي ورزشي ويژه معلولين براي اولين بار در يزد در اين پارك خبر دارد.

رئيس كميسون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تاكيد بر اين نكته كه رمپ‌هاي ورودي مخصوصي هم تهيه مي‌شود تا مسير معلولين با ديگران تعارض پيدا نكند، يادآور شد:  اين حق معلولان است كه از حقوق اجتماعي مثل همه برخوردار باشند و تلاش بر اين است تا در زمينه رفع مشكلات آنها اقدامات اساسي انجام شود.

گفتني است موضوع هايي از قيبل طراحي استاندارد پياده روها، نصب راه بند مخصوص عبور و مرور ويلچر، ايجاد پاركينگ ويژه معلولين و نصب وسايل بازي متناسب با شرايط جسمي معلولان  از ديگر نكاتي بودكه در اين بازديد مورد بحث وبررسي قرار گرفت. 

همچنين در اين بازديد2تن از معلولين حضور داشتند و از نظرات آنها در جهت مناسب سازي مسيرهاي ويژه معلولين استفاده مي شود.