از  صدا و سيماي مركز يزد  ارسال شده در ۱۱ آبان ۱۳۹۴

تابلو فرش،هنري درآمدزا و كم زحمت