از  صدا و سيماي مركز يزد  ارسال شده در ۱۱ آبان ۱۳۹۴

ترمه از صنايع دستي يزد

يكي از بي نظيرترين و زيباترين بافته هاي يزد ترمه است