روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

تشكيل اولين جلسه اقامتگاه هاي بوم گردي در يزد

اولين جلسه اقامتگاه هاي بوم گردي با حضور جمعي از مسئولين و بهره برداران و متقاضيان اخذ مجوز اين اقامتگاه ها تشكيل شد. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد، اين جلسه با موضوع اقامتگاه هاي بوم گردي و با حضور مدير كل و معاونين گردشگري، صنايع دستي و سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد در محل فرمانداري شهرستان يزد تشكيل شد.

در اين نشست آقاي آذرنوش از دفتر امور روستايي استانداري يزد، خانم شهابي پور معاون فرماندار يزد و خانم خيلتاش از صندوق كارآفريني اميد نيز مهندس شرافت مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد  را همراهي كردند.

در ابتداي اين جلسه معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد، توضيحاتي در خصوص آيين نامه تشكيل اقامتگاه هاي بوم گردي ايراد نمود و با توجه به جايگاه كشور ايران از لحاظ جاذبه هاي گردشگري و پتانسيل هاي موجود در اين بخش توجه ويژه به موضوع گردشگري و برجسته نمودن داشته هاي بومي از تمام جنبه هاي: آداب و رسوم، نحوه زندگي، صنايع دستي و غذاهاي سنتي را يادآور شد.

سيد مصطفي فاطمي عنوان نمود: در خصوص بحث اقامتگاه هاي بوم گردي كليه درخواست ها برابر ضوابط و قوانين آيين نامه ابلاغي بررسي و سپس نسبت به صدور مجوز اقدام صورت مي گيرد و طي هماهنگي هاي صورت گرفته با دستگاه ها، در راستاي اخذ مجوز اقامتگاه هاي بوم گردي، افراد متقاضي از پرداخت هرگونه هزينه از قبيل: هزينه هاي عوارض شهرداري و دارائي معاف مي باشند.

در ادامه اين جلسه مهندس شرافت تصريح نمود: در سال جاري آمار ورود گردشگر به استان يزد نسبت به سال گذشته حدود پنج برابر افزايش داشته و اين در حالي است كه اين آمار در سطح كشور دو و نيم برابر رشد داشته است. اين امر نشان دهنده فعاليت هاي مثبت و مناسب استان در زمينه معرفي پتانسيل ها و جاذبه هاي گردشگري بوده و موجب جذب چشمگير گردشگر از اقصي نقاط جهان بويژه كشورهاي اروپايي شده است.

سپس محمد مهدي شرافت افزود: استان يزد از نظر بازديد گردشگران بعد از استان هاي اصفهان و فارس در جايگاه سوم كشوري قرار دارد كه نظر به تعدد اماكن و ابنيه فرهنگي، تاريخي و وجود جاذبه هاي گردشگري در استان مي بايست اقدامات موثري در زمينه ساخت اقامتگاه هاي مناسب براي گردشگران صورت گيرد كه تحقق اين امر لزوم همكاري، همدلي و وحدت رويه كليه دستگاه هاي مرتبط را مي طلبد.

در پايان اين نشست از سوي حاضرين نيز سوالاتي در خصوص چگونگي نحوه دريافت تسهيلات از صندوق كار آفريني اميد مطرح گرديد كه توسط نماينده حاضر در جلسه به سوالات پاسخ داده شد