روابط عمومي اداره كل فرودگاه هاي استان يزد

تشكيل كميته عمليات زمستاني در فرودگاه يزد

فرودگاه بين‌المللي شهيد آيت الله صدوقي يزد با تشكيل ستاد عمليات زمستاني، با آمادگي كامل به استقبال فصل زمستان مي رود.


 به‌گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاه هاي استان يزد؛ با تشكيل اين كميته بخش‌هاي مختلف فرودگاهي براي مواجهه با پيامدهاي ناشي از بارش در فرودگاه  آماده ميشوند.

سعداله وطن خواه مديركل فرودگاه هاي استان يزد، خدمات‌رساني مطلوب فرودگاهي به مسافران را از اولويت‌هاي اين فرودگاه دانست و بر استمرار آن در هر زمان تأكيد كرد.

 وي آماده‌سازي تجهيزات و امكانات برف‌روبي، ايجاد محل نگهداري مواد ضديخ به‌منظور رعايت استاندارد‌ها و جلوگيري از تبعات زيست محيطي، تهيه اوره و امكانات برف‌روبي و لايروبي محاوط ايرسايد و لندسايد به‌ منظور جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و جلوگيري از آب گرفتگي محاوط و همچنين آموزش پرسنل عمليات زمستاني را در اين اداره‌كل از اولويت‌هاي كميته عمليات زمستاني فرودگاه يزد عنوان كرد.

وطن خواه افزود: تمام شركت‌هاي هواپيمايي و هندلينگ‌كننده بايد از تجهيزات و امكانات ايمني برخوردار باشند و اصول و قواعد تعيين شده طبق دستورالعمل در اين خصوص را رعايت كنند.

همچنين شركت‌هاي هواپيمايي با دستورالعمل‌هاي خاص در عمليات زمستاني آشنا شدند.

گفتني است؛ اين كميته با حضور سعداله وطن خواه مدير كل فرودگاه، معاونت، مسئول حراست، مسئول روابط عمومي، رييس اداره خدمات فرودگاهي فرودگاه و مسئولين شركت هاي هواپيمايي تشكيل شد