روابط عمومي شهرداري منطقه يك

تقدير شهردار يزد از منطقه يك در خصوص اجراي طرح ترافيكي

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، تقدير كتبي مهندس عظيمي زاده شهردار يزد توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك به مدير منطقه يك ابلاغ گرديد .


       درجلسه اي كه به همين منظور در دفتر كار مدير منطقه يك برگزار گرديد ، مهندس شفيعي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري ضمن ابلاغ تقدير شهردار يزد از همكاري مدير منطقه و همكاران واحد هاي مختلف شهرداري منطقه يك يزد در خصوص اجراي طرحهاي ترافيكي تشكر نمود . وي اظهار اميدواري كرد با توجه به تهيه طرحهاي اجرايي در خصوص استاندارد سازي معابر عمومي شهر و نيز ايجاد ميادين جديد از حوادث ترافيكي در سطح شهر يزد كاسته شود .

   شايان ذكر است در اين جلسه كه با حضور مهندس صفدر پور مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز همراه بود درخصوص چگونگي ايجاد پاركينگهاي حاشيه اي در سطح بلوارها و معابر عمومي شهر بدون صدمه به درختان بحث و تصميم گيري بعمل آمد