سازمان ورزش و جوانان استان يزد

تماشاگران اردكان برترين تماشگران هفته ششم ليگ برتر واليبال

سازمان ليگ فدراسيون واليبال تماشاگران سالن آيت الله خاتمي شهر اردكان را به عنوان بهترين تماشاگران هفته ششم ليگ برتر معرفي كرد.  


هفته ششم ليگ برتر واليبال يادواره 200 شهيد واليباليست، امروز يكشنبه با پيروزي تيم هاي پيكان تهران، كاله مازندران، ثامن الحجج خراسان، آرمان ورزشي اردكان، صالحين ورامين و شهرداري اروميه پيگيري شد.

اين رقابت ها در شهرهاي تهران، سبزوار، اردكان، ورامين، بندرعباس و آمل برگزار شد كه بيش از 10 هزار تماشاگر داشت.

سازمان ليگ فدراسيون واليبال از تماشاگران اردكان به علت رعايت رفتار حرفه اي و جوانمردانه در ديدار امروز دو تيم آرمان ورزشي اردكان و بازرگاني جواهري گنبد تقدير و قدرداني و اين تماشاگران را برتر معرفي كرد.

بر اين اساس در ديدار بعدي تيم اردكان در خانه تعدادي توپ واليبال از سوي بازيكنان بين تماشاگران توزيع خواهد شد.

رييس سازمان ليگ از تماشاگران تمامي ديدارهاي امروز ليگ برتر واليبال ابراز رضايت كرد و گفت: در بين آنان دو هزار و 500 تماشاگر اردكاني ها از همه بهتر بودند