روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد 

ثبت خانه قاجاري ابريشمي در استان يزد

خانه سيد مجيد ابريشمي واقع در خيابان مسجدجامع، محله وقت الساعت در آبان ماه سال جاري به شماره 31352 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اين اداره كل در خصوص اين خانه تاريخي گفت: باتوجه به نوع معماري، قدمت آن مربوط به دوره قاجار- پهلوي مي باشد و وجه تسميه آن متاثر از نام خانوادگي مالك فعلي (آقاي سيدمجيد ابريشمي) مي باشد.

محسن ذاكري نيا افزود: اين بنا از خانه هاي ارزشمند داخل بافت تاريخي يزد مي باشد كه داراي يك ورودي در جهت جنوب است و به صورت حياط مركزي با چهار جبهه، ساخت و طراحي گرديده است. پس از ورودي، هشتي بنا قرار دارد كه ديوارهاي آن تا نيمه كاشيكاري شده و مابقي پوشش گچ دارد. ورودي پشت بام نيز از داخل هشتي مي باشد و پس از هشتي يك راهرو است كه از يك طرف به اتاقهاي ضلع جنوبي و از طرف ديگر به حياط مي رسد. داخل راهرو فضاي ديگري مشاهده مي شود كه حوضخانه بوده ولي در حال حاضر حوض آن تخريب شده است و يك نورگير بالاي سقف آن مشاهده مي شود. پس از عبور از حوضخانه به حياط مي رسيم كه ضلع شمالي حياط يك اتاق سه دري مشاهده مي شود و داخل آن طاقنماهايي با قوس هلالي قرار دارند. ضلع جنوب يك ايوان بزرگ است كه داخل آن سه تا طاقچه تعبيه شده و پوشش سقف ايوان و طاقچه ها نيز به صورت هلالي مي باشد. دو طرف ايوان راهروهايي است كه يكي از آنها با درب آهني مسدود شده و راهرو ديگر ورودي زيرزمين است. بنا داراي دوزيرزمين است كه يكي از زيرزمين ها انبارآذوقه نيز بوده است و سقف آن به صورت خنچه پوش تخت مي باشد.

ضلع شرقي دو اتاق با درهاي آهني دارد كه ورودي آنها در مجاورت اتاقهاست. ضلع غربي نيز يك ايوان بزرگ است كه يك اتاق سه دري داخل آن قرار دارد. پوشش سقف ايوان هلالي و سمت راست آن راهروئي قرار دارد كه فضاي زير بادگير در آن قسمت است. يك بادگير بزرگ چهارطرفه كه بالاي پشت بام در ضلع غربي بنا قرار دارد.

وي اظهار داشت: به طور كلي مصالح به كار رفته خشت و آجر با پوشش گچ، كاشي و كاهگل مي باشد و تزئين خاصي در بنا مشاهده نمي شود .


اين مقام مسئول تصريح كرد: قرارگرفتن خانه ابريشمي در حريم مجموعه ثبتي مسجد جامع  كه به شماره 206 مورخ 1313/4/31 و مسجد شيخيها كه به شماره 2401 مورخ 1378/5/4 به ثبت رسيده اند، از ويژگي هاي بنا محسوب مي شود.

ذاكري نيا عنوان كرد: اين بنا جهت  استفاده مسكوني طراحي و احداث شده است و به گفته مالك بعد از ثبت كاربري فرهنگي خواهد گرفت.

گفتني است: چون بنا از جمله عناصر تشكيل دهنده بافت تاريخي يزد مي باشد حريم آن از ضوابط عرصه بافت ثبتي تبعيت مي كند