روابط عمومي سازمان آتـش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد

حريق در پاركينگ منزل مسكوني با تلاش آتش نشانان مهار شد

ARRM-1.jpg

به گزارش روابط عمومي سازمان آتـش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، با اطلاع به سامانه 125 در ساعت 15:01 روز چهاردهم آبان مبني بر حريق در پاركينگ  منزل مسكوني واقع در ابتداي فهرج پشت مسجد ابوالفضل ، ستاد فرماندهي با توجه به خارج از محدوده بودن فهرج همزمان با هماهنگي مديرعامل سازمان  دو دستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره دو وهفت به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

آتش نشانان در بدو ورود  با توجه به شعله ور بودن پاركينگ ، محل حرق را ايمن سازي نموده و سپس  با استفاده از ماده اطفايي آب در كمترين زمان ممكن حريق را مهار و از سرايت آن به داخل منزل جلوگيري نمودند .  

 خوشبختانه دراين حريق خسارت جاني در پي نداشت و علت حريق از سوي  كارشناسان اين سازمان در دست پيگيري است