روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد

حريق در شركت پترو آذر آسيا مهار شد

ARRM-1.jpg

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد  مقارن ساعت 8:53 روز جمعه هشتم آبان ماه با اعلام مركز پيام سازمان ، بيدرنگ ماموران آتش نشاني  از ايستگاه شماره 4 و 8 و 1 به شركت پترو  آذر آسيا  واقع در شهرك صنعتي عزيمت نمودند . 

مجيد موركيان رئيس ايستگاه شماره 4 كه در محل حضور داشت  گفت : اين حريق در اثر تخليه مواد نفتي و زدن  استارت دينام رخ مي دهد كه ابتدا انفجار و سپس اتش سوي رخ مي دهد كه با تلاش آتش نشانان و با استفاده از ماده اطفايي آب و كف حريق مهار و از گسترش حريق به ديگر واحدهاي كارخانه جلوگيري مي گردد . 

وي افزود : خوشبختانه در اين حريق خسارت جاني در پي نداشت و آتش نشانان با دادن توصيه هاي ايمني به مسئولين  به ايستگاه خود  مراجعه نمودند