اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

حضور دو ركابزن يزدي در اردوي انتخابي تيم 4كيلومتر تعقيبي آقايان


دو ركابزن يزدي در اردوي انتخابي تيم 4كيلومتر تعقيبي آقايان حضور يافتند.  

اردوي انتخابي تيم 4كيلومتر تعقيبي آقايان با دعوت از هشت ورزشكار از روز جمعه 15 آبان ماه آغاز و به مدت چهار روز در مجموعه ورزشي آزادي برگزار خواهد شد .

اين اردو به منظور تست گيري از افراد دعوت شده از تاريخ 15 آبان ماه لغايت 19 آبان ماه سال جاري ادامه خواهد داشت .

نفرات دعوت شده بدين شرح است :

1- بهنام آرين از استان يزد

2- علي خادمي از استان كرمان

3- مهدي آرمون از استان تهران

4- حسين ناطقي از استان اصفهان

5- موسي مصطفوي از استان اصفهان

6- رضا حسيني از استان مركزي

7- حميد بيك خورميزي از استان يزد

8- صالح تفرشي از استان تهران