كاشي پرسپوليس يزد

حضور وزنه برداران تيم در اردوي تيم ملي بزرگسالان

احسان معتمدي وزنه بردار تيم كاشي پرسپوليس يزد در اردوي تيم ملي بزرگسالان حضور يافته است.  

دور جديد تمرينات تيم ملي وزنه برداري بزرگسالان به منظور آمادگي وزنه برداران ايراني جهت حضور در مسابقات قهرماني آسيا و مسابقات جهاني امريكا در استان چهارمحال بختياري در حال برگزاري است بر اين اساس احسان معتمدي كه در رقابت هاي قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي با مهار وزنه هاي 172 كيلوگرم در يك ضرب و 195 كيلوگرم در دو ضرب و 367 كيلوگرم در مجموع به مدال نقره يك ضرب، برنز دو ضرب و برنز مجموع را ازآن خود كرده بود، با صلاحديد حسين توكلي سرمربي تيم ملي وزنه برداري به اردوي اين تيم ملحق شد.

با بررسي وزنه هايي كه معتمدي در مسابقات قهرماني كشور به ثبت رسانده و مقايسه آن با نتايج مسابقات قهرماني آسيا در 7 سال اخيردر مي يابيم كه ثبت همين وزنه ها در سالهاي 2008 تا كنون با كسب مدال همراه بوده است

لازم به ذكر است معتمدي پس از وحيد رفوگرزاده كه در سال 87و88 در اردوي تيم ملي حاضر بود دومين وزنه بردار ملي پوش تاريخ 55 ساله وزنه برداري يزد مي باشد.