روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

خانه قجري اعلم يزد ثبت ملي شد


خانه مهدي اعلم واقع در بخش يزد، بلوار بسي

ج، كوچه مسجد الرحمن در آبان ما سال جاري با شماره 31358 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد. 

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد محسن ذاكري نيا در توضيح اين بناي تاريخي گفت: باتوجه به نوع معماري قدمت آن مربوط به دوره قاجار مي باشد و وجه تسميه آن متاثر از نام خانوادگي مالك فعلي مي باشد. 

سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اين اداره كل افزود: اين بنا از خانه هاي ارزشمند داخل بافت تاريخي يزد مي باشد  كه داراي پلاني نامنظم و به سبك خانه هاي سنتي يزد داراي حياط مركزي و در چهار جبهه ساخت، طراحي و احداث گرديده است. بنا داراي دو ورودي در ضلع هاي شمال شرقي و ورودي اصلي در ضلع جنوبي غربي مي باشد. پس از عبور از ورودي اصلي يك فضاي حياط خلوت كوچك قراردارد كه از يك طرف به راهرو و ورودي پشت بام و از طرفي ديگر به ورودي اتاق ضلع غربي راه دارد. كنارراهروي ورودي در ضلع جنوب ايواني مشاهده مي شود كه سقف و بخشي از ديوارهاي آن به كلي تخريب شده است. پوشش سقف ايوان خنچه پوش بوده و قسمت هاي باقيمانده بدنه آن پوشش گچ دارد. ضلع شرقي بنا اتاقي است پنج دري كه داراي پوشش سقف خنچه پوش است و طاقچه هايي با پوشش كليل درون فضاي داخل اتاق تعبيه شده است. پوشش ديوار اتاق از گچ است و اين قسمت به نسبت نقاط ديگر خانه سالم تر باقيمانده است. كنار اين اتاق راهرويي است كه به ورودي دوم خانه مي رسد ضلع غربي حياط ايوان ديگري است داراي پوشش سقف خنچه پوش و فضاي داخل آن با كاهگل اندود شده و درون ديوار طاقچه هاي متعددي با پوشش هلالي مشاهده مي شود. طرفين ايوان دو ورودي دارد كه يكي از آنها به راهرو كنار ايوان و ديگري به اتاقي متصل است كه از روي حياط هم دسترسي به اين اتاق امكان پذير است. به طور كلي در اين ضلع و اضلاع ديگر حياط تزبينات گل بري بسيار زيبابي مشاهده مي شود.

وي افزود: مصالح كلي بنا از خشت و گل و آجر است و تزيينات گل بري زيبايي در نماي حياط و قسمت هشتي مشاهده مي شود.

اين مقام مسئول تصريح كرد: قدمت بنا همچنين تزئينات گل بري و سقف زيرزمين ضلع غربي از ويژگي هاي بنا محسوب مي شود.

ذاكري نيا خاطرنشان ساخت: چون بنا از جمله عناصر تشكيل دهنده بافت تاريخي يزد مي باشد حريم آن ازضوابط عرصه بافت ثبتي تبعيت مي كند.