روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

خيابان مسجدجامع يزد زيباسازي شد

كسبه خيابان مسجدجامع كبير يزد در راستاي كفسازي و زيباسازي اين خيابان، از مسئولين اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تشكر كردند. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد محمدمهدي شرافت در اين خصوص گفت: اجراي اين پروژه كه توسط شهرداري يزد و با مشاركت اداره كل ميراث فرهنگي و راه و شهرسازي انجام گرفت، از اواخر خرداد ماه آغاز و در ماه گذشته پايان يافت.

مديركل ميراث فرهنگي استان يزد عنوان كرد: باتوجه به اينكه مسجدجامع كبير يزد روزانه پذيراي جمع كثيري از گردشگران و مسافران داخلي و خارجي مي باشد، ضروري به نظر رسيد كه طرح پياده رو سازي، كفسازي و زيباسازي خيابان منتهي به اين مسجد تاريخي هرچه سريعتر به انجام برسد.

اين مقام مسئول كندن آسفالت كف، زيرسازي، اجراي واش بتن طبق طرح، آجرچيني به صورت هره در حاشيه پياده روها، اجراي سنگ جدول، اجراي سنگ كف در سواره رو با سنگ كيوب را از جمله آيتم هاي اجرا شده عنوان كرد و افزود: همچنين باتوجه به اينكه در گذشته در جلوي ميدان مسجد حمامي قديمي در زيرِ زمين قرار داشته، پلان اين حمام بر روي محوطه ورودي مسجدجامع اجرا شد.

گفتني است: كسبه خيابان مسجدجامع كبير و اهالي محلات اطراف اين مسجد تاريخي، طي نامه اي از كليه دست اندركاران طرح و اجراي اين پروژه تشكر كردند