روابط عمومي هيات تيراندازي استان يزد

درخشش تيراندازان يزدي در دومين دوره المپياد فرهنگي ورزشي دختران بسيجي كشور


دومين مرحله المپياد فرهنگي ورزشي دختران بسيجي در رشته تيراندازي به ميزباني سازمان ورزش بسيج تهران برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومي هيات تيراندازي استان يزد: در اين مرحله از مسابقات كه در تاريخ 14 ابان 94 برگزار شد شركت كنندگان يزدي به ترتيب خانم منيژه زارع و خانم زهره صادقي در رشته تپانچه عناوين اول و دومي را كسب نمودند.

گفتني است مرحله نخست اين دوره از المپياد كه در تاريخ 9 مهر برگزار شد نيز شركت كنندگان خانم زارع و صادقي به عناوين اول و دومي دست يافتند.

اين المپياد فرهنگي ورزشي دختران در چهار مرحله انجام خواهد شد و نتايج نهايي و نفرات برتر در پايان اين چهار مرحله مشخص خواهد شد كه در اولين و دومين مرحله هر دو شركت كننده از يزد مقام كسب نمودند