مقاله دكتر محمدرضا نجاريان برتر شد

درخشش مقاله عضو هيأت علمي دانشگاه يزد در يك همايش بين‌المللي


به گزارش دريافتي از گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد، در آيين اختتاميه همايش بين‌المللي ميرسيدعلي همداني از دكتر محمدرضا نجاريان تجليل و مقاله نامبرده با عنوان «نقش مير سيد علي همداني در ترويج تمدن اسلامي » در ميان ۱۴۰  مقاله جزو مقالات برگزيده ارائه شده اعلام شد. مقالات برتر در كتاب مجموعه مقالات نخستين همايش بين‌المللي ميرسيدعلي همداني با عنوان «پور مادستان، پير هندوستان» به چاپ رسيده  است. نخستين همايش بين‌المللي ميرسيدعلي همداني در روزهاي ۲۰ و ۲۱ آبان ماه،  با حضور سفيران كشورهاي تاجيكستان و پاكستان در ايران، رئيس انجمن دوستي ايران و تاجيكستان، علماي ديني و چهره‌هاي مطرح فرهنگي و علمي ايران و كشورهاي تاجيكستان، الجزاير، پاكستان و هند  در همدان برگزار شد