اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

دعوت از شش دخترنوجوان واليباليست يزدي به مرحله سوم اردوي استعداديابي دختران


شش دختر نوجوان واليباليست يزدي به مرحله سوم اردوي استعداديابي دختران دعوت شدند.  

در مرحله سوم طرح استعداديابي دختران، استعدادهاي برتر واليبال در گروه هاي 40 نفره و در دوره هاي هاي دو روزه در فدراسيون حضور خواهند يافت تا بهترين ها بر اساس آزمون هاي جسماني، مهارتي، پيكر شناسي و روحي رواني و ميزان آمادگي انتخاب شوند.

در اين آزمون ها 12 تست جسماني، 30 آزمون پيكر شناسي و 8 آيتم مهارتي حين مسابقه مد نظر گروه مربيان و كارشناسان پزشكي قرار دارد.

براين اساس زهرا شاكر ، فروزان شاطر آقايي ، ريحانه جوكار ، زهرا دشتي ، ندا خواجه امينيان ، مبينا السادات قهر نيا شش دختر والباليست يزدي هستند كه از ششم آذرماه به مدت دو روز در اين طرح حضور خواهند يافت.