با حضور سرپرست معاونت هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منطقه اي استانداري

دفتر منطقه اي فن بازار در استان يزد راه اندازي شد


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، جلسه شوراي هماهنگي فن بازار يزد روز شنبه 30 آبان ماه با حضور سرپرست معاونت هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منطقه اي استانداري، مدير و نمايندگان پارك فناوري پرديس، رئيس پارك علم و فناوري يزد و اعضاي حقيقي و حقوقي شوراي هماهنگي فن بازار استان در سالن كنفرانس پارك علم و فناوري يزد برگزار شد.

براساس اين گزارش به منظور تحقق سياستهاي كلان ملي در حوزه توسعه اقتصاد دانش بنيان، فن بازار ملي ايران به عنوان يكي از بسترهاي زمينه ساز ايجاد و توسعه مبادلات و تعاملات فناورانه در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي تشكيل گرديده و در اين راستا مركز فن بازار ملي ايران اقدام به ايجاد دفاتر فن بازار منطقه اي در سطح كشور نموده است.

گفتني است در پايان اين جلسه تفاهم نامه شروع همكاري بين مركز فن بازار ملي ايران و رئيس پارك علم و فناوري استان امضا شد