سايت هيئت ورزش هاي همگاني استان يزد

دوره تعيين سطوح پيلاتس در يزد برگزار شد

دوره تعيين سطوح پيلاتس در سالن شيخي مجموعه ورزشي پاكنژاد با حضور44 نفر از متقاضيان برگزار شد