فرماندار يزد

دوره هاي آموزشي پيشگيري از اعتياد بايد مستمر باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد با حضور فرماندار، معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري و ساير اعضاء تشكيل شد.

"محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با بيان اينكه براي انتقال پيام ها نيازمند استفاده از تكنولوژي هاي روز هستيم افزود: متأسفانه در بحث آموزش برخي ازدستگاه هاي اجرايي به دنبال استفاده از شيوه هاي قديمي و منسوخ هستند كه بدون ترديد نمي تواند اثرگذاري خوبي را داشته باشد.

فرماندار يزد با اشاره به اينكه نسل جوان امروز به هيچ وجه پذيرايي اين نيست كه تنها شنونده باشد اظهار داشت: براي اينكه بتوانيم به روشهاي مناسب انتقال پيام و آموزش، دست پيدا كنيم بايد از شناخت و تجربه خوبي برخوردار باشيم.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد عدم دستيبابي به معاني و مفاهيم مشترك را از مهمترين معضلات ميان فرزندان و خانواده هاي آنان دانست و خاطرنشان كرد: ارتقاء آگاهي هاي علمي و مهارتهاي تربيتي والدين از طريق برگزاري دوره هاي آموزش خانواده و توجه آنان به  شرايط و احساسات جوانان مي تواند عاملي مهم در رسيدن به يك مفهوم، معني و درك مشترك باشد.

وي با اعلام اينكه سند پيشگيري از اعتياد در شهرستان پس از بررسي صاحب نظران و استفاده از يك خردجمعي تدوين شده است گفت: در اين سند شرح وظايف كليه دستگاه هاي ذيربط در اين موضوع بيان شده كه اميدواريم با استفاده از تجربيات گذشته به نتايج قابل قبولي در امر مبارزه با اعتياد دست پيدا كنيم.

" شاكري شمسي" خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي مستمر ويژه جامعه هدف شد و تصريح كرد: روحانيون به علت اينكه با قاطبه مردم در ارتباط هستند مي توانند با بيان آثار و عواقب خانمان سوز اعتياد اثرگذاري خوبي را در اين خصوص داشته باشند.

فرماندار يزد با اعلام اينكه جرايم شهرستان يزد نسبت به سال گذشته 20 درصد كاهش يافته است افزود: تأسيس كمپ اجباري ترك اعتياد موضوع تبصره ‏‏2 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در جلسات شهرستان مطرح و از طرف شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مورد تأييد و تصويب قرار گرفت كه توانست آغاز يك حركت منسجم و خوب در زمينه مقابله با معتادين خياباني و جلوگيري از بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي باشد.

" شاكري شمسي" در پايان اضافه كرد: گرچه اعتبارات مبارزه با مواد مخدر و اعتياد كافي نيست لذا بايد با تعامل بين بخشي و عزم جدي مديران در اين مسير گام برداريم.