هيئت انجمن هاي ورزشي استان يزد

دومين دوره از مسابقات انتخابي دارت استان يزد برگزار مي شود

اين مسابقات در 4مرحله به صورت گروهي حذفي و در سه بخش نوجوانان، بانوان و آقايان برنامه ريزي شده است.

شايان ذكر است در پايان 4مرحله به نفرات برتر جوايزي از طرف جواهري مهركيش، حامي انجمن دارت يزد اهدا خواهد شد.

جدول برگزاري مسابقات:

در بخش آقايان و نوجوانان پسر

مرحله

ايام

تاريخ

ساعت

مكان

1

جمعه

94/08/08

9:00 صبح

سالن دارت شركت آب و فاضلاب استان يزد

2

جمعه

94/08/29

9:00 صبح

سالن دارت شركت آب و فاضلاب استان يزد

3

جمعه

94/10/04

9:00 صبح

سالن دارت شركت آب و فاضلاب استان يزد

4

جمعه

94/10/11

9:00 صبح

سالن دارت شركت آب و فاضلاب استان يزد

در بخش بانوان و نوجوانان دختر

مرحله

ايام

تاريخ

ساعت

مكان

1

جمعه

94/08/08

15:00

سالن دارت شركت آب و فاضلاب استان يزد

2

جمعه

94/08/29

15:00

سالن دارت شركت آب و فاضلاب استان يزد

3

جمعه

94/10/04

15:00

سالن دارت شركت آب و فاضلاب استان يزد

4

جمعه

94/10/11

15:00

سالن دارت شركت آب و فاضلاب استان يزد


آدرس شركت آب و فاضلاب استان يزد: يزد- خيابان كاشاني- بعد از سه راه مسكن- نرسيده به اداره كل ورزش و جوانان استان- شركت آب و
فاضلاب استان يزد- داخل مجموعه شركت