روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

راه اندازي مجدد كارگاه چوب و فلز در بازارچه سنتي صنايع دستي اردكان

كارگاه صنايع چوب و فلز در بازارچه سنتي صنايع دستي اردكان راه اندازي شد. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سرپرست اداره ميراث فرهنگي اردكان در خصوص راه اندازي اين كارگاه صنايع دستي عنوان كرد: فعاليت كارگاه چوب و فلز اردكان طي سالهاي گذشته به دليل مشكلاتي، متوقف شده بود ولي در مهرماه سال جاري با پيگيري اين اداره و با مشاركت بخش خصوصي، كارگاه صنايع چوب و فلز اردكان در بازارچه سنتي صنايع دستي مجدداً راه اندازي گرديد.

حميد مشتاقيان افزود: اميد است با راه اندازي مجدد اين كارگاه صنايع دستي توسط بخش خصوصي علاوه بر آموزش هنرهاي گره چيني، معرق و مشبك، منبت كاري، خراطي سنتي چوب و چيلانگري، بتوان به احياي اين هنرهاي صنايع دستي در شهرستان كمك كرد.