روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان يزد

رونمايي از كتابهاي مترجم جوان مهريزي

به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ، در ابتداي اين مراسم كه با حضور فرماندار ، رييس دفتر امام جمعه و جمعي از مسئولين فرهنگي برگزار شد معتمدي به شرح مختصري از سابقه مترجمي و همچنين عناوين و موضوعات كتابهاي خود پرداخت.


درادامه فرماندار شهرستان مهريز ضمن تقدير از اين كار ارزشمند جوان مهريزي اظهار اميدواري كرد با حمايت بيشتر از اينگونه جوانان ، شاهد موفقيتهاي ديگري در  زمينه كتاب خواهيم بود.

از جمله كتاب هاي ترجمه شده توسط اين مترجم را مي توان به كتاب هاي ام بي اِي براي داميز، دوازده ستون، چهار فصل زندگي، فرزانگي، قاتل شما كيست؟ قاتل شما چيست؟ درس هايي درباره ي زندگي، راز، مديريت پروژه به زبان آدميزاد، پنج اثر از رندي گيج ،احتياط در ريسك كردن است، هزار و يك نكته كه هر مادري بايد بداند، هزار و يك نكته كه هر پدري بايد بداند تا فرزندش به او افتخار كند، هزار و يك نكته كه هر جواني بايد بداند ،هزار و يك نكته كه هر پشت كنكوري بايد بداند، هفت عادت بازاريابان شبكه اي مؤثر، الفباي بازاريابي شبكه اي اشاره نمود.

معتمدي   داراي مدرك كارشناسي زبان انگليسي  و ارشد جامعه شناسي تا كنون ۲۸ جلد كتاب در زمينه هاي مختلف علمي و ادبي به چاپ رسانده است.

در پايان اين مراسم با اهداي لوح تقدير و هديه از جانب اين اداره ازاين جوان موفق مهريزي تقدير شد