محمدصادق درخشي- روابط عمومي هيئت واليبال استان يزد

رياست هيئت واليبال از مدرسه واليبال نعيم آباديزد بازيدكرد


به گزارش روابط عمومي هيئت واليبال استان يزد ،جناب آقاي مهندس رضايي رياست هيئت واليبال استان يزد به همراه سيد حسن سالاري دبير محترم هيئت واليبال استان ديروز۱۳۹۴/۰۷/۱۳ به صورت سر زده از مدرسه واليبال نعيم آباد يزد بازديد نمودند.در اين بازديدمهندس رضايي ضمن قدرداني از مربيان اين مدرسه واليبال به جهت تربيت نسل آبنده واليبال استان يزد از محله نعيم آباد يزد به عنوان يكي از قطبهاي واليبال استان يزد ياد كردند كه همواره در تمام مسابقات سطح استان حضوري پررنگ داشته وتوانسته عناوين  بسيار زيادي را در ساليان اخير كسب كنند.مهندس  رضايي در قسمتي ديگر از سخنان خود از تلاش مجموعه هيئت واليبال استان يزد براي تيم داري در يكي از مسابقات زيرگروه ويا دسته يك  رقابتهاي واليبال كشور ياد كردنددر پايان نيز مهندس رضايي وجناب سالاري براي دقايقي از نزديك شاهد تمرينات آماده سازي وآموزش بازيكنان مدرسه واليبال نعيم آباد بودند