سازمان فاوا شهرداري يزد

ساماندهي بايگاني پرونده‌هاي ناحيه تاريخي شهرداري يزد پايان يافت

ساماندهي 6000 پرونده موجود در بايگاني ناحيه تاريخي شهرداري يزد پايان يافت.


سرپرست سازمان فاوا شهرداري يزد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت 35 نفر كارشناس حدود هشت ماه مراحل مختلف ساماندهي را بر روي پرونده‌هاي ناحيه تاريخي شهرداري يزد انجام دادند. مسعود تاج آبي ادامه داد تجميع كليه سوابق مربوط به ملك، چينش پرونده‌ها بر اساس تاريخ، اسكن و بارگذاري اوراق در سامانه جامع شهرسازي، تعويض پوشه و در نهايت برداشت خلاصه اطلاعات پرونده و ورود به سامانه عملياتي است كه به ترتيب و بر روي تمامي پرونده‌هاي ناحيه انجام شده است.

وي خاطر نشان كرد عمليات چيدمان نهايي بايگاني تا پايان اين هفته به اتمام خواهد رسيد. تاج آبي گفت در طول اجراي پروژه ساماندهي بايگاني كليه سوابق موجود كه قابليت ساماندهي شدن و اختصاص به يك پرونده‌ را دارند، سازمان داده مي‌شوند.

گفتني است تاكنون پروژه ساماندهي در منطقه سه شهرداري يزد به طور كامل انجام شده است.