روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

سيماي شهري بازارهاي يزد همسان سازي مي شود


طرح همسان سازي سيماي شهري و بازارهاي تاريخي در محدوده بافت تاريخي شهر يزد در حال اجرا مي باشد. 

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد معاون ميراث فرهنگي اين اداره كل در اين خصوص گفت: اين طرح از آبان ماه سال گذشته با اطلاع رساني به كليه مالكين و كسبه بازار آغاز شد و همزمان توسط دفتر فني اداره كل طراحي محدوده در دستور كار قرار گرفت.

محسن ذاكري نيا اظهار داشت: از هفته گذشته اين اداره كل با همكاري و هماهنگي شهرداري اقدام به جمع آوري تابلوها  و همسان سازي نماي مغازه هاي واقع در خيابان امام خميني (ره)، خيابان قيام و مسجدجامع نمود.

اين مقام مسئول اصلاح وضعيت ويترين مغازه هاي طلافروشي، ساماندهي سيستم روشنايي و اصلاح شبكه برق رساني در بازار و همچنين بدنه سازي و بازسازي سيماي مغازه هاي بازار را اقدامات بعدي در راستاي همسان سازي سيماي بازار يزد عنوان كرد.

وي خاطرنشان ساخت: هدف از اجراي اين طرح زيباسازي، سالم سازي و همچنين ايجاد سيماي مناسب شهري مي باشد.

ذاكري نيا در ادامه افزود: به عنوان پايلوت مسير بازارچه شاهزاده فاضل تا دروازه مهريز در دستور كار اين اداره كل قرار گرفته است و اميد است اين طرح با اعتباري بالغ بر پنج ميليارد ريال در مدت زمان برنامه ريزي شده هشت ماهه به پايان برسد.