مسئول امور فناوري اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان يزد

شعب اخذ رأي در شهرستان يزد از پوشش آنتن دهي لازم برخوردار هستند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " افسانه شهابي پور " در خصوص پوشش آنتن دهي شعب اخذ رأي در شهرستان يزد  اظهار داشت : براساس بخشنامه ستاد انتخابات كشور كار آزمايش و بررسي در خصوص برقراري يا عدم برقراري پوشش شبكه همراه اول توسط گروه هاي كاري متشكل از نمايندگان فرمانداري،‌ بخشداري و اداره مخابرات شهرستان انجام گرفته است.

مسئول امور فناوري اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان يزد گفت: براساس  آخرين آمار اعلام شده  تمامي شعب ثابت و سيار به جز روستاهاي دربيد و طامهر از توابع بخش زارچ از پوشش تلفن همراه اول و USSD  برخوردار مي باشد.

وي تصريح كرد: پيگيري هاي لازم براي پوشش آنتن دهي اين دو روستا با مخابرات  به عمل آمده تا درصد پوشش آنتن دهي در شهرستان جهت شعب  كامل شود.

" شهابي پور" در پايان خاطرنشان ساخت: در شهرستان يزد هرچند انتخابات بصورت تمام الكترونيكي انجام نمي گيرد اما بايستي كليه مراحل انتخابات و روز اخذ راي در سامانه جامع انتخابات ثبت و ضبط گردد و به همين لحاظ پوشش شبكه تلفن همراه اول ضروري مي باشد