اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

شمشيرباز يزدي در بلاروس

شمشيرباز يزدي در اردوي آمادگي تيم ملي اسلحه فلوره در كشور بلاروس تمرينات خود را پيگيري مي كند.  

اردوي آمادگي تيم ملي شمشيربازي اسلحه فلوره از 26 آبان ماه در بلاروس آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

براين اساس وحيد ذوالفقاري شمشيرباز يزدي به همراه تيم ملي كشورمان به بلاروس اعزام و تمرينات خود را زير نظر مربيان پيگيري مي كند.

وحيد ذوالفقاري پس از انجام دو مرحله انتخابي توانست در تركيب اعزامي به اين اردو قرار بگيرد