روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد

شهرداري يزد بر چه اساسي بايد تاوان غفلت مديران سابق ميراث فرهنگي را پرداخت نمايد؟

احداث ساختمان چهار طبقه در بافت تاريخي يزد كه شهرداري بر اساس حكم كميسيون ماده 5 و طبق ضوابط و مقررات براي آن پروانه صادر كرده است، در ثبت جهاني بافت مسئله ساز مي­شود! البته مديركل ميراث ضمن توقع از شهرداري و شوراي شهر به منظور اصلاح پروانه مذكور، علت آن را غفلت مديران وقت ميراث دانسته است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در پي درج خبري از مديركل ميراث فرهنگي استان درخصوص احداث ساختمان پنج طبقه در بافت تاريخي، لازم است  شهروندان گرامي مطلع باشند كه تخلف و غفلتي از جانب شهرداري صورت نگرفته و شهرداري يزد بر اساس حكم كميسيون ماده 5 و طبق ضوابط و مقررات در سال 91 اقدام به صدور پروانه ساخت نموده است.

همچنين زمين مالك در زمان اخذ پروانه در محدوده بافت تاريخي قرار نداشته و جزء نقشه ثبتي تاريخي يزد بوده كه اين نقشه صرفاً در اختيار ميراث است و علاوه بر اين سازمان ميراث فرهنگي يكي از پنج عضو اصلي كميسيون ماده 5 مي باشد كه ذيل حكم را امضا نموده است.


جالب توجه اينكه مديركل ميراث در خبر منتشر شده با اذعان به غفلت مديران وقت ميراث فرهنگي در اعطاي مجوز احداث اين مجموعه مسكوني پنج طبقه، اشاره اي به عمل قانوني شهرداري ننموده و فقط شرايط ساختمان مذكور را محك و آزمون سنجش ميزان علاقه مندي واقعي مسئولان شهرداري و شوراي اسلامي شهر به مسائل ميراث فرهنگي دانسته است.

اما با وجود اينكه شهرداري اين حق را براي مديركل ميراث در دفاع از بافت تاريخي قائل است ولي اين سوال مطرح مي شود كه چرا مديران شهري بايد از جيب مردم كه همان صاحبان حق در شهرداري هستند خسارت غفلت مديران سابق ميراث را پرداخت نمايد؟ آيا راه بهتري نيست كه هم حق شهروندان و هم حق بافت حفظ شود؟ و هم مديراني كه غفلت ورزيده اند، جوابگو باشند؟

شايان ذكر اينكه ملك مذكور داراي پروانه­ي زير زمين، همكف و چهار طبقه روي همكف مي­باشد