روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان يزد

ضرورت رصد فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي در ايام انتخابات

سيد مرتضي بختياري در جمع دادستان هاي سراسر استان يزد اظهار داشت : آرامش و امنيت ، مهمترين اصل برگزاري يك انتخابات خوب و با شكوه است و دستگاه قضايي بايد با رصد كامل مسائل حاشيه انتخابات و به ويژه فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي از امنيت و آرامش انتخابات صيانت نمايد.


وي تصريح كرد : عده اي با خيال اينكه جرائم در فضاي مجازي قابل رصد نيست ،  تبلبغات زودرس يا فضاي اتهام و تخريب را عليه ساير نامزد ها و داوطلبان شركت در انتخابات ايجاد مي كنند كه اين كار بيش از همه به اعتماد مردم لطمه مي زند.

اين مقام قضايي بر برخورد قاطع با مجرمين جرائم فضاي مجازي و سايبري تأكيد كرد و بيان داشت : ضمن از صيانت از انتخابات و مقابله با برهم زنندگان آرامش انتخابات ، صيانت از آراء مردم به عنوان يك حق الناس بر عهده ماست و نبايد اجازه دهيم تا حاشيه هايي آراء مردم را تحت الشعاع  قرار دهد.

معاون سياسي و امنيتي دادستان كل كشور ، حضور پر رنگ و اثر بخش دادستان ها را در شوراهاي تأمين و شوراهاي اداري شهرستان ها خواستار شد و ابراز داشت : بايد از باب نُصح و نصحيت نسبت به هرگونه اقدامي كه شائبه  استفاده از امكانات دولتي ايجاد مي كند به مسئولان هشدار داد و با يادآوري قوانين از اشتباهاتي كه ناخواسته سبب ساز وقوع جرائم مي شود پيشگيري كرد.

بختياري تأكيد كرد :  بايد به گونه اي عمل كرد تا نه حقي از نظام تضييع گردد و نه حقي از داوطلبين كه با نيت خدمت به نظام وارد گود انتخابات شده اند.

شايان ذكر است در اين جلسه دادستان هاي استان يزد پيرامون مسائل مرتبط با انتخابات و همچنين قانون آيين دادرسي جديد سئوالاتي را مطرح نمودند