استانداري يزد

عضويت مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد در كارگروه خدمات الكترونيك خوشه امور داخلي

دومين نشست كارگروه خدمات الكترونيكي خوشه امور داخلي، يكي از 14 خوشه خدمات الكترونيكي موضوع ماده 4 ضوابط فني اجرايي نقشه راه توسعه دولت الكترونيك كشور، روز شنبه، ۹ آبان ۹۴، به ميزباني وزارت كشور برگزار شد.


نمايندگاني از سازمان فناوري اطلاعات ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مركز آمار ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و سازمان مديريت بحران كشور در اين كارگروه حضور دارند.

همچنين، مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري و مديرعامل سازمان فاواي شهرداري يزد، از اعضاي اين كارگروه هستند