دبيرخانه يازدهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر

يازدهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر  كار خود را آغاز نمود: فقط 5 روز باقي مانده است

ايده پردازان محترم مي توانند از تاريخ 1394/07/15 ايده هاي خود را جهت يازدهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر ثبت نمايند. لطفا به بخش ايده چيست ،  راهنماي ثبت ايده و داوري حتما مراجعه نماييد


در ششمين جلسه شوراي مديران پارك در سال 94 موضوع برگزاري جشنواره ايده­ هاي برتر در هفته پژوهش و فناوري امسال مورد بررسي قرار گرفت.

داريوش پورسراجيان، ضمن تاكيد بر برگزاري فاخر جشنواره ايده­ هاي برتر، از كليه مديران پارك خواست ضمن تعامل و همكاري با دبيرخانه جشنواره، در احيا و ارتقاي جايگاه اين رويداد ملي كوشا باشند.

وي ابراز اميدواري كرد برگزاري اين جشنواره و ساير رويدادهاي مشابه بتواند در توسعه فرهنگ فناوري و نوآوري كشور نقشي موثر داشته باشد.

گفتني است؛ ده دوره اين جشنواره از سال 82 به ابتكار پارك علم و فناوري يزد برگزار گرديده و در سال جاري همزمان با هفته پژوهش و فناوري، برگزيدگان يازدهمين دوره اين مسابقات معرفي خواهند شد.

تا كنون از يزد 91 ايده ثبت شده است. بيشترين ايده هاي ثبت شده متعلق به خراسان رضوي و تهران مي باشد