اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

مراسم تكريم و معارفه رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت


در مراسمي با حضور مسعود شريعتي مديركل ورزش و جوانان استان ، محمود زارع رشكوئيه فرماندار تفت و جمعي از مسئولين ادارات و هيات هاي ورزشي و ورزشكاران شهرستان علي اصغرحسيني به عنوان رئيس جديد اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت معرفي و از زحمات عباس دشت آبادي رئيس پيشين اين اداره تجليل و قدرداني شد.

مديركل ورزش و جوانان استان در اين مراسم گفت: شهرستان تفت يكي از شهرستان هاي مستعد در رشته هاي مختلف مي باشد كه بايد با يك برنامه ريزي، تلاش و همدلي در راستاي توسعه ورزش در اين شهرستان تلاش شود.

فرماندار تفت در اين مراسم اظهار داشت: مشكلات و مسائل حوزه ورزش شهرستان تفت در نشست ها و جلسات مختلف با حضور مسئولان استاني و حتي كشوري بررسي و خروجي هاي خوبي از آن حاصل شد.

«محمود زارع رشكوئيه» افزود: در جلسه اي با معاون وزير ورزش و جوانان اعتبارات تملّك دارايي در حوزه عمراني براي ورزش شهرستان را افزايش داديم؛ همچنين بودجه اي را براي هزينه هاي جاري هيئت هاي ورزشي شهرستان جذب كرديم.

وي از اختصاص بيش از 40 ميليون تومان بودجه به هيئات ورزشي تفت در سال گذشته خبر داد و تاكيد كرد: برنامه هاي ورزشي تفت نيازمند تلاش ها و مديريت دلسوزانه هيئات ورزشي است.

زارع با بيان اينكه هدف از برگزاري اين نشست تكريم از يك عزيز و معرفي يك فرد عزيزتر است، گفت: جناب «دشت آبادي» در طول مدت فعاليت خود در سمت سرپرستي اداره ورزش و جوانان فعاليت خوبي را به نمايش گذاشتند و قدرددان زحمات ايشان هستيم و از امروز در خدمت آقاي «علي اصغر حسيني» به عنوان رياست جديد اين اداره هستيم