مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

موجب خوشحالي است كه كارخانه اقبال اكنون نيز در خدمت توليد است


مهدي شرافت، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد از پارك علم و فناوري يزد بازديد كرد.

شرافت در نشستي كه در حاشيه اين بازديد برگزار شد، با بيان اينكه اين بنا از نمونه هاي فاخر معماري كشور، محسوب مي شود گفت: جاي بسي خوشحالي است كه كارخانه اقبال اكنون نيز در خدمت توليد است.

شهرام شكوهي، معاون پشتيباني پارك علم و فناوري يزد نيز در اين جلسه با اشاره به مجموعه فناوري اقبال به عنوان الگويي با اصالت و فاخر اظهار داشت: اين پارك درصدد است ضمن حفظ موقعيت رقابتي خود، همچنان به گسترش با نگاه پيوند ميان سنت و مدرنيته ادامه دهد.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد تئوري هايي كه در زمان ساخت اين مجموعه به كار گرفته شده بود را فراموش كنيم گفت: در راستاي رفع معضل كمبود فضا براي استقرار شركت ها در مجموعه اقبال، طرح محدوده علم و فناوري تعريف شده است كه صاحبان شركت ها مي توانند در اين محدوده استقرار نمايند