روابط عمومي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

نمايشگاه عكس توسط دانشجوي واحد يزد در گالري هنرهاي معاصر يزد


اين نمايشگاه كه شامل ١٢ اثر به صورت سياه سفيد مي باشد بازتابيست از نگاه متفاوت هنرمند به درختان مختلف و خلق تصاويري دكوراتيو و خاص.

كيان توكلي دانشجوي رشته كارشناسي طراحي لباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد مي گويد يك سال و دو ماه عكاسي كارها طول كشيده و عكس ها از درختان مناطق مركزي ايران كاشان ، اصفهان، يزد و انار كرمان است.

اين نمايشگاه هر روز از ساعت 18 تا22 براي بازديد عمومي داير است