با حضور مديركل ورزش و جوانان استان

هفته سوم مسابقات سواركاري كورس پاييزه كشور در يزد پيگيري شد

هفته سوم مسابقات سراسري سواركاري كورس پاييزه كشور عصر روز جمعه 29 آبان ماه با حضور مديركل ورزش و جوانان استان در يزد پيگيري شد.  


هفته سوم اين مسابقات با حضور مسعود شريعتي مديركل ورزش و جوانان استان ، رضا نارگاني مسئول روابط عمومي و كارشناس ارزياب عملكرد هيات هاي ورزشي اداره كل ورزش و جوانان استان ، احمد زارع پور رئيس هيات سواركاري استان و جمعي از مسئولين و علاقمندان به اين رشته ورزشي در مجتمع سواركاري صفائيه يزد برگزار شد.


در اين هفته 50 راس اسب از سراسر كشور در قالب چهار دور به مسافت يك هزار و 200 متر با هم به رقابت پرداختند .

در پايان اين رقابت ها و در دور اول به ترتيب اسب هاي حافظ رفيع ، برفين و ماتادور مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند .

در دور دوم اسب هاي رستم مير يزد ، هماورد لرستان و لاميا فتاحي و در دور سوم اسب هاي حافظ رفيع ، گردباد رضايي و مرسدس بت هماورد به ترتيب در مكان هاي اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنين در دور چهارم نيز اسب هاي ليث بيك ، گودرز خان رضايي و گيوتين به ترتيب اول تا سوم شدند .

مسابقات اسب سواري كورس پاييزه يزد در چهار هفته متوالي در روز هاي جمعه پيگيري مي شود .

به صاحبان اسب هاب برتر اين هفته در مجموع افزون بر 200 ميليون ريال جايزه نقدي تقديم شد