اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

هوبره نماد ورزش استان يزد شد


در حاشيه ي بازي هاي سوپر ليگ واليبال بين تيم هاي آرمان و ثامن الحجج و با حضور معاون وزير ورزش و جوانان از هوبره به عنوان نماد ورزش استان يزد رونمايي شد.

با حضور عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي ، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان از هوبره به عنوان نماد ورزش و حيات وحش استان يزد رونمايي شد .

اين آيين  در حاشيه ي بازي هاي سوپر ليگ  واليبال  بين تيم هاي  آرمان و ثامن الحجج، در شهر اردكان برگزار شد .

در آيين رونمايي از پرنده هوبره ، علاوه بر دكتر احمدي معاون فرهنگي ، پژوهش و آموزش، ناظمي رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني و دكتر شجيع، دبير شوراي راهبردي و سرپرست دفتر محيط زيست وتوسعه پايدار وزارت ورزش و جوانان، اميرحسيني دبير جشنواره فيلمهاي ورزشي، قاسمي معاون اداره كل فرهنگي وزارت ورزش و جوانان ، شريعتي مدير كل ورزش و جوانان استان يزد، معاون فرماندار و شهردار شهرستان اردكان و جمعي ديگر از مسئولين استان و شهرستان حضور داشتند.

 هوبره از پرندگان زيبا و با شكوه  كويري است كه به بهترين  وجه با محيط بيابان سازگار شده است . اين پرنده با شكوه در دشتها ، تپه ها ،ماهورها ، ريگزارها و بيابان و نواحي كويري كه داراي تراكم گياهي و درختي انبوهي نيستند، زندگي مي كند

جمعيت اينگونه زيبا در بيابان هاي باز ايران به دليل عوامل متعددي از قبيل تخريب زيست گاه ها و شكار بي رويه و به خصوص قاچاق آن به كشورهاي عربي بسيار كم شده است و در حال حاضر هوبره به خاطر كم  شدن جمعيت آن در ليست پرندگان حمايت شده ايران قرار دارد .

بيشترين  زيستگاه هاي مطلوب هوبره كشور در استان يزد قرار دارد