پس از نه سال در رقابت هاي قهرماني جوانان كشور قم خورد

وزنه بردار تيم كاشي پرسپوليس يزد به مدال دست يافت


وزنه بردار تيم كاشي پرسپوليس يزد در مسابقات وزنه برداري قهرماني جوانان كشور خوش درخشيد.  

آخرين روز و هشتمين وزن مسابقات وزنه برداري قهرماني جوانان (19 و 20 سال ) با رقابت وزنه برداران فوق سنگين به اتمام رسيد.

براين اساس محمدجواد نيمچه وزنه بردار دسته فوق سنگين تيم كاشي پرسپوليس يزد با مهار وزنه هاي 153 در يك ضرب و 188 كيلوگرم در دو ضرب و 341 كيلوگرم در مجموع ، مدال نقره يك ضرب ، برنز دو ضرب و برنز مجموع را بدست آورد.

لازم به ذكر است آخرين مدال استان يزد در رده سني جوانان كشور را 9 سال قبل مراد رحيميان مربي همين تيم را بدست آورده بود. سعيد ميرزايي زاده كه سابقه حضور در اردوي تيم ملي جوانان را در سالجاري دارد هم در دسته 94 كيلوگرم علي رغم مهار وزنه 306 كيلوگرم در مجموع هشتم شد و در دو ضرب با مهار 177 كيلوگرم تنها 4 كيلوگرم با مدال فاصله داشت .

حسين همتي ديگر وزنه بردار يزدي هم در وزن 105 كيلوگرم حتي با مهار 135 كيلوگرم در يك ضرب و شكستن ركورد استان ، در دوضرب حذف شد و پايين تر از انتظار ظاهر شد.

محمدصادق حميدپور مربيگري تيم يزد در اين مسابقات را برعهده داشت