روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

آماده سازي دهستان هاي شهر نمونه گردشگري تفت جهت استقبال از گردشگران

معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد با همراهي بخشدار تفت و مسئول نمايندگي ميراث فرهنگي در اين شهرستان از بخش مركزي شهرستان و دهستان هاي نصرآباد، علي آباد و دهشير بازديد كردند. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد در نشست محمدرضا نصيري معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري اين اداره كل و فرماندار شهر نمونه گردشگري تفت توضيحاتي درخصوص زيرساخت هاي گردشگري اين شهرستان به عنوان يكي از يازده شهر نمونه گردشگري ارائه گرديد و فرماندار تفت بر لزوم اختصاص اعتبارات ملي و استاني با همكاري فرمانداري و شهرداري جهت ايجاد تأسيسات گردشگري تأكيد كرد. همچنين مقرر گرديد فرمانداري و بخشداري شهرستان جهت ايجاد واحدهاي مستقل اقامتي در كل شهرستان تفت جانمايي لازم را انجام داده و جهت اقدامات بعدي به ميراث فرهنگي اعلام نمايند.

معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري ميراث فرهنگي عنوان كرد: در اين نشست مقرر گرديد مطالعه شهرنمونه گردشگري اين شهرستان توسط پيمانكار به مرحله اجرا در آيد.

نصيري افزود: ايجاد و بهسازي سرويس هاي بهداشتي در دهستان هاي شهرستان تفت در اولويت قرار دارد كه اميد است با همكاري فرمانداري، بسيج سازندگي و ميراث فرهنگي اقدام شود.

اين مقام مسئول تصريح كرد: با توجه به عدم وجود تأسيسات اقامتي ـ پذيرايي در دهستان نصرآباد نيز مقرر شد شركت تعاوني دهياري ها با همكاري ميراث فرهنگي نسبت به ايجاد واحد اقامتي و پذيرايي در اين دهستان اقدام نمايد.

وي همچنين خاطرنشان ساخت: دو واحد بوم گردي با پيگيري هاي دهياري و بخشداري نيز ايجاد خواهد شد.

نصيري دهستان علي آباد با وجود داشتن قلعه اي تاريخي و زيبا كه در نزديكي شاهراه يزد ـ شيراز قرار دارد را دهستاني با پتانسيل بالقوه گردشگري دانست و افزود: اميد است با همكاري شركت تعاوني و شورا مطالعاتي در خصوص طراحي و ايجاد كمپ گردشگري در اين دهستان انجام شود.

معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري ميراث فرهنگي يزد درخصوص دهستان دهشير اظهار داشت: تبديل كاروانسراي موجود در دهستان دهشير به واحد بوم گردي و راه اندازي محل ارائه توانمندي هاي صنايع دستي با همكاري شورا، دهياري و بخشداري اين دهستان نيز از اولويت هاي در دست اجرا در دهشير مي باشد