با صدور احكام جداگانه از سوي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

انتصاب دو عضو هيأت علمي دانشگاه يزد در كميته پژوهش استان

به گزارش دريافتي از دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري، در بخشي از اين احكام آمده است: حضور فعال و مستمر در جلسات كميته، هماهنگي و همكاري لازم با دبير كميته، بررسي و اظهار نظر پيرامون پروپوزال‌هاي واصله،‌گزارش‌هاي مرحله‌اي و نهايي طرح‌هاي پژوهشي، انتخاب مشاوران و ناظران طرح‌هاي پژوهشي، ساير استاد حوزه پژوهش (قراردادها و...) و همايش‌هاي پيشنهادي، از مهمترين وظايف اعضاي كميته پژوهش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است

4_2015_11_02_19_35_40.jpg