روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

باغ جهاني دولت آباد يزد ميزبان معاون امورمجلس، حقوق و امور استانها


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد، اسدا... درويش اميري معاون امور مجلس، حقوقي و امور استان‌ها و سيدمحسن دلبري مديركل هماهنگي امور استانها سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور طي سفر به استان يزد با همراهي محمدمهدي شرافت مديركل ميراث فرهنگي يزد و معاونين و مسئولين اين اداره كل از باغ جهاني دولت آباد يزد بازديد كردند