سايت آپارات - طلوع يزد

برگزاري اردوي مختلط در دانشگاه آزاد يزد

دانشگاه آزاد يزد اقدام به برگزاري اردوي مختلط تحت عنوان «استارت آپ گردشگري» در باغ دولت آباد يزد نمود كه حواشي ناخوشايندي به خصوص براي شهر دارالعباده يزد به همراه داشت