فناوريهاي نو

برنامه فرهنگ و هنر گوگل


به فكر بازديد از موزه و لذت بردن از آثا هنري و فرهنگي آن هستيد؟ فكر خوبي هست اما اصلا لازم نيست به خودتان زحمت بدهيد و حتي از اتاق هم خارج شويد. اپ فرهنگ و هنر گوگل، مانند غول چراغ جادو، 850 موزه، . آرشيو و ساير اطلاعات سازمان هاي مرتبط را  به نزد شما مي آورد. بسته به خدماتي كه موزه هاي مختلف در اين سيستم ارائه نموده اند، كاربر مي تواند تصاوير 360 درجه از موضوعات مختلف، مانند تصاوير نماي خيابان هاي گوگل مپ ، حتي با قابليت زوم  مشاهده نمايد. 

برنامه رايگان بوده و به راحتي مي تواند ساعتها وقت خالي شما را با محتواي مفيد پر كند