روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

بقعه تاريخي سيد تاج الدين ابراهيم آباد جاني تازه مي گيرد


مرمت بقعه باشكوه امام زاده سيد تاج الدين محمد مشهور به گنبد تاج با همكاري و مساعدت هيات امناي امامزاده سيد تاج الدين آغاز شد. 

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد مسئول نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان اشكذر اظهار داشت: اين بقعه كه تماماً از خشت و گل ساخته شده است هشت ضلعي و برج گونه اي مي باشد كه هر يك از اضلاع آن چهار متر است و با ارتفاع بالغ بر شش متر بر پهنه كوير رستاق خودنمايي مي كند.

سيد محمدجعفر مير جليلي اضافه كرد: تخمين زده مي شود كه قدمت اين بنا به قرن هشتم هجري مي رسد و به شماره 2535 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

اين مقام مسئول تصريح كرد: هزينه عمليات عمراني و مرمتي اين بنا بالغ بر چهارصد ميليون ريال مي باشد كه بخشي از محل اعتبارات و مصالح موجود ميراث فرهنگي و بخش اعظم آن از محل اعتبارات مردمي هزينه شده است.

وي در ادامه از خدمات عليرضا حقير، محمدحسن منتظري، مهدي ابوالحسني، محمدحسين جنتي و مهدي حقير كه در استحكام بخشي اين بنا تلاش مضاعفي داشته اند قدرداني نمود