پارك علم و فناوري يزد

تسهيل استقرار در محدوده علم و فناوري


شهرام شكوهي، معاون پشتيباني پارك علم و فناوري يزد در گفتگو با روابط عمومي اين پارك با اشاره به مصوبه جديد هيئت رييسه گفت: از اين پس علاوه بر موسسات فناور مستقر در پارك علم و فناوري داراي گريد A و B، شركت هاي داراي گريد C،D وE  نيز مي توانند در محدوده علم و فناوري مشخص شده توسط پارك مستقر شوند.

وي افزود: متقاضيان مي توانند با كسب مجوز از هيئت رييسه پارك يزد نسبت به فضايابي و استقرار در اين محدوده با هماهنگي واحد عمراني پارك اقدام نمايند